itacasa Logo

Privacybeleid

Reikwijdte

Casa Sinove BV (itacasa.be, we, wij, ons of onze), Molenstraat 51, 9340 Impe, België, is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van itacasa.be. itacasa.be spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle itacasa-websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk aangeduid als “diensten”) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten. We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We kondigen materiële wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie, hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze diensten gebruikt.We verzamelen persoonsgegevens van u en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: onze diensten gebruikt, zich inschrijft voor een account, ons informatie verstrekt via een webformulier, uw account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, aan of de oplossing van geschillen of wanneer u op andere wijze met ons communiceert. Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die u identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals informatie over uw advertentie of contactgegevens die nodig zijn om een advertentie te plaatsen. We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account.

 • Identificerende gegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, wanneer u zich inschrijft voor een account.
 • Andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools, zoals gebruik van functionaliteit om een advertentie te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde advertenties of uw gebruik van de contactmogelijkheden bij een advertentie, daaronder begrepen gepseudonimiseerde informatie met betrekking tot het bellen van een aan u in een advertentie getoond telefoonnummer.
 • Financiële gegevens, zoals creditcard- of bankrekeningnummers in verband met een transactie.
 • U kunt ons ook andere informatie verstrekken door middel van een webformulier, door uw account bij te werken of er gegevens aan toe te voegen, in het kader van de oplossing van geschillen of wanneer u op een andere wijze met ons communiceert over onze diensten.
 • Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om u te identificeren of uw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account

 • We verzamelen informatie over uw interactie met onze diensten, uw advertentievoorkeuren en uw communicatie met ons. Dit zijn gegevens die we ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u toegang krijgt tot onze diensten. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: apparaat-ID of unieke identificator, apparaattype, ID voor advertenties en unieke device token.
 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL’s, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw browsegeschiedenis en uw webloggegevens.
 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. De meeste mobiele apparaten laten toe het gebruik van locatiediensten door een toepassing op uw mobiele apparaat te beheren of uit te schakelen.
 • Wanneer u onze sites, diensten, toepassingen, tools of berichtfuncties bezoekt of gebruikt, mogen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor advertentie- en marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens die we verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën.

We gebruiken cookies, web beacons, unieke IDs en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over de paginas die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u uitvoert wanneer u onze diensten gebruikt binnen onze advertenties of e-mailcontent.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verzameld

 • De persoonsgegevens die we rechtstreeks verzamelen vullen we aan met gegevens die we verzamelen van derden en deze voegen we toe aan uw accountgegevens. We verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens die openbaar beschikbaar zijn in het van toepassing zijnde rechtsgebied, aanvullende contactgegevens, gegevens van kredietcontroles en gegevens van kredietbureaus, voor zover toegestaan door van toepasselijke nationale wetgeving.
 • Sociale media. We stellen u in staat om gegevens te delen met sociale-mediasites of om sociale-mediasites te gebruiken om uw account te maken of om uw account te verbinden met de desbetreffende sociale-mediasite. Deze sociale-mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens die door de sites over u worden bewaard (bijvoorbeeld content die u hebt bekeken, content die u hebt ‘geliket’, informatie over de advertenties die aan u zijn getoond of waarop u hebt geklikt, enzovoort). U bepaalt tot welke persoonsgegevens u ons toegang verleent met behulp van de privacy-instellingen op de desbetreffende sociale-mediasite. Door een account die door een sociale-mediasite wordt beheerd, te koppelen aan uw account, geeft u ons toegang tot deze gegevens te krijgen en zullen de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring. We kunnen ook gebruik maken van invoegtoepassingen (plug-ins) of andere technologieën van verschillende sociale-mediasites. Als u klikt op een link die wordt verschaft door een invoegtoepassing (plug-in) van sociale media, maakt u vrijwillig verbinding met die sociale-mediasite.
 • Persoonsgegevens over iemand anders mag u ons uitsluitend verstrekken met toestemming van die persoon. U moet deze persoon informeren over hoe we zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze site te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze diensten, u klantenservice te leveren, u gepersonaliseerde advertenties en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen voor uiteenlopende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u na te komen en u onze diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om uw vitale belangen te beschermen.Voorbeelden hiervan zijn:

 • Om u toegang verstrekken tot onze diensten (met name zodat u advertenties of andere content kunt plaatsen en beheren), in het kader van accountbeheer, het exploiteren, meten en verbeteren van onze diensten, het veilig en operationeel houden van onze diensten en het aanpassen van content met objecten en diensten die u mogelijk interessant vindt op basis van handelingen die u uitvoert.
 • Om u toegang te geven tot onze berichtenfunctie en overige functies.
 • Om contact met u op te nemen over uw account, om problemen met uw account op te lossen, een geschil op te lossen, verschuldigde kosten of bedragen te innen of anderszins om klantenservice te bieden.o Wanneer we voor doeleinden zoals hierboven beschreven contact met u opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS-berichten, post en mobiele pushberichten.
 • Om u andere diensten bieden waarom u hebt verzocht, zoals beschreven wanneer we de gegevens verzamelen, waaronder tevens het betalen via het Online Betaalplatform.
 • We gebruiken algemene locatiegegevens om u op locatie gebaseerde diensten te bieden (zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content).
 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.
 • Om onze Gebruiksvoorwaarden, deze privacyverklaring of ander beleid, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben uit te voeren.

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen. We hebben controlemaatregelen ingesteld om onze belangen af te wegen tegen uw rechten.Deze omvatten:

 • Onze diensten verbeteren, bijvoorbeeld door informatie te bekijken over vastgelopen of gecrashte paginas bij gebruikers, zodat we problemen kunnen opsporen en oplossen en u een betere ervaring kunnen bieden.
 • Onze advertenties aanpassen, meten en verbeteren aan de hand van uw voorkeuren voor aangepaste advertenties.
 • Contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post om u coupons, kortingen en speciale acties aan te bieden, uw mening te vragen door middel van onderzoek of vragenlijsten en u te informeren over onze diensten, zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.
 • Contact met u opnemen over zaken betreffende openbaar beleid of andere actuele evenementen, die verband houden met uw vermogen onze diensten te gebruiken. Dit kan een uitnodiging omvatten om een petitie te tekenen, een brief, een telefoongesprek of andere soorten campagnes in verband met openbaar beleid.
 • Gerichte marketing, service-updates en speciale acties aanbieden op basis van uw communicatievoorkeuren.
 • De prestaties meten van onze marketingcampagnes via e-mail (bijvoorbeeld door open- en klikfrequenties te analyseren).
 • De informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen bewaken en verbeteren.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het volgende:

 • Marketing aan u aanbieden via telefoongesprekken, e-mail of SMS-berichten.
 • Marketing aan u aanbieden van andere door ons beheerde ondernemingen.
 • Marketing van derden aan u aanbieden.
 • Advertenties van derden aanpassen die u mogelijk op websites van derden ziet.
 • Uw exacte geolocatie gebruiken om op locatie gebaseerde diensten aan te bieden.U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde besluiten over u die u aanmerkelijk treffen, tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met u hebben, we uw toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.
 • We staan niet toe dat derden zonder uw toestemming uw persoonsgegevens op onze sites voor hun eigen advertentiedoeleinden volgen of verzamelen.

Ingelogd blijven

Wanneer u via onze diensten inlogt bij uw account, bieden we u de mogelijkheid een bepaalde tijd bij uw account ingelogd te blijven. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan niet ingelogd te blijven. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u hebt ingelogd, kan het grootste deel van uw account bekijken en hiertoe toegang verkrijgen, en bepaalde handelingen uitvoeren gedurende deze inlogperiode zonder dat verdere autorisatie wordt vereist. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende handelingen en accountacties ondernemen:

 • Een advertentie plaatsen
 • Uw advertenties beheren
 • Mijn favorieten inzien
 • Alle andere functies gebruiken

Als u probeert uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountacties probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, wordt u mogelijk gevraagd uw wachtwoord in te voeren. U kunt over het algemeen uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet u uitloggen en/of uw cookies wissen wanneer u klaar bent met onze diensten om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben

We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze diensten.

Inzage, correctie en wissing van uw persoonsgegevens

U kunt de meeste van uw persoonsgegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij uw account. Werk uw persoonsgegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u deze mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen. Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om uw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u om inzage wilt verzoeken en wilt weten of hieraan kosten zijn verbonden, indien toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de instructies in het onderdeel Contact opnemen hieronder. Als u een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonsgegevens of als u uw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat u alle diensten en klantenservice te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze privacyverklaring en onze Gebruiksvoorwaarden worden toegestaan. Op uw verzoek sluiten we uw account en stoppen we met het weergeven van uw persoonsgegevens zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van uw accountactiviteit en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen binnen Casa Sinove BV of aan derden. Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot onze diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, om onze marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we verstrekken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet en maken we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden. We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan derden, die de gegevens mogen gebruiken voor het volgende:
 • Gezamenlijke content en diensten aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice).
 • Helpen mogelijk frauduleuze en illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden en gegevensbeveiligingsinbreuken op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.
 • Aangepaste advertenties aan u tonen.
 • Hun producten, sites, toepassingen, diensten, tools en marketingcommunicatie verbeteren.

Rechtshandhavingsinstanties, in het kader van gerechtelijke procedures en voor zover toegestaan door de wet

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, te reageren op beweringen dat een geplaatste advertentie of andere content de rechten van anderen schendt of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van personen te beschermen.
 • Aan rechtshandhavings- of overheidsinstellingen of bevoegde derden, naar aanleiding van een geverifieerd verzoek of gerechtelijke procedure in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een beweerde of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of een van onze andere gebruikers. We verstrekken uitsluitend gegevens die we relevant achten voor het onderzoek.
 • Aan Leden van ons Melding van Inbreuk Programma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het ‘Melding van Inbreuk Programma’ zal, voordat persoonsgegevens worden verstrekt, een overeenkomst worden gesloten die onder meer inhoudt dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie.
 • Aan kredietbureaus of bureaus die zijn geautoriseerd door toepasselijke nationale wetgeving.
 • Aan derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, als zij ons een dagvaarding, gerechtelijk bevel of vergelijkbare juridische grond verschaffen, of als wij te goeder trouw menen dat de verstrekking van informatie aan hen noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteit te melden.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

De specifieke bewaartermijn van persoonsgegevens is vastgelegd in onze bewaarschema's voor documentatie. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de context van de Diensten die we aanbieden en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren zijn vaak van invloed op de bewaartermijn:

 • Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om onze Diensten aan te bieden? Dit omvat zaken zoals het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het onderhouden van goede zakelijke en financiële documentatie. Dit is de algemene regel die de basis vormt van onze bewaartermijn voor gegevens.
 • Zijn de persoonsgegevens gevoelig? In dat geval is een kortere bewaartermijn meestal gepast.
 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn? In dat geval bewaren we de gegevens zo lang als u hebt geaccepteerd.
 • Zijn we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht uw persoonsgegevens te bewaren? Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het van toepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonsgegevens die worden bewaard in verband met een gerechtelijke procedure.

Als we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met Customer Support.

Wat gebeurt er wanneer u uw persoonsgegevens deelt op onze sites of in onze toepassingen?

Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie die u op itacasa.be deelt. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw advertenties, feedback, beoordelingen en bijbehorende commentaren zien. Andere gebruikers kunnen ook gegevens zien die u deelt in uw profiel. Wanneer u onze Diensten gebruikt, kan uw openbare gebruikersnaam worden weergegeven, openbaar beschikbaar zijn en worden gekoppeld aan al uw openbare itacasa.be-activiteit. In kennisgevingen die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteit en in kennisgevingen over schendingen op onze sites, kan worden verwezen naar uw openbare gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u uw naam aan uw gebruikersnaam koppelt, kunnen personen aan wie u uw naam bekend hebt gemaakt, uw itacasa.be-activiteiten mogelijk persoonlijk identificeren. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een koper of verkoper, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden ten aanzien van gegevens die u ontvangt op itacasa.be

Wanneer u in contact komt met een andere gebruiker en uw persoonsgegevens van de andere gebruiker (zoals de naam, de account-ID, het e-mailadres, de contactgegevens en het verzend- en factuuradres) verkrijgt, hebt u, onafhankelijk van ons, de controle over deze gegevens en moet u zich houden aan de toepasselijke wetgeving. U mag de persoonsgegevens waartoe u toegang hebt, alleen gebruiken voor itacasa.be-transacties of voor andere diensten die via itacasa.be worden aangeboden (zoals klachten over fraude en communicatie met andere leden), en voor doeleinden waarvoor de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, expliciet toestemming heeft gegeven. Persoonsgegevens van andere gebruikers, waartoe u toegang hebt, voor enig ander doel gebruiken, houdt een schending van onze Gebruiksvoorwaarden in.

Ongewenste of bedreigende e-mail (spam)

Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van itacasa.be toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar support@itacasa.be . Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Communicatietools

We kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillende activiteit, illegale of verboden content of schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, deze privacyverklaring of ons overige beleid.

Privacypraktijken van derden

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gebruik en verwerking door ons van persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer we u onze Diensten bieden. Als u deze gegevens verstrekt aan derden of een website van derden bezoekt via een link vanuit onze Diensten, gelden hun privacyverklaringen en praktijken voor persoonsgegevens die u aan hen verstrekt of die zij over u verzamelen. We kunnen de privacy of de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen als u deze aan derden verstrekt en raden u daarom aan het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner goed te lezen voordat u een transactie uitvoert en uw persoonsgegevens deelt. Dat geldt ook als de derden aan wie u persoonsgegevens openbaar maakt, bieders, kopers, of verkopers op onze site zijn.

Google API's

De Dienst maakt gebruik van de Google API's' voor haar werking. Door gebruik te maken van de Google API's' aanvaardt u gebonden te zijn door het Privacybeleid van Google, waar u uw privacy-instellingen kunt controleren. Aangezien de Google API links bevat naar of gebruik maakt van de websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door itacasa.be, heeft itacasa.be geen controle over, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de privacyregels of de werkwijzen van welke websites of diensten van derden dan ook. In voorkomend geval bent u onderworpen aan de beleidsregels van toepassing voor deze derden. Door gebruik te maken van de Google API vrijwaart u itacasa.be uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de website of dienst van een zodanige derde. We moedigen u aan inlichtingen in te winnen alvorens u persoonlijke informatie aan iemand meedeelt.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken voor omgang met gegevens, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacyverklaring’ via support@itacasa.be, of door te schrijven naar itacasa, t.a.v. Customer Support, Molenstraat 51 9340 Impe, België.

Hoe kan ik mijn account afsluiten?

Als je geen gebruik meer wil maken van je itacasa account, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek sluiten account’ via support@itacasa.be, of door te schrijven naar itacasa, t.a.v. Customer Support, Molenstraat 51 9340 Impe, België. We sturen je nog een e-mail om de opzegging te bevestigen. Belangrijk om te weten, zodra we je account verwijderen, verwijderen we ook al je gegevens uit onze systemen. Je eventuele actieve zoekertjes worden verwijderd. Je ontvangt geen e-mails meer van itacasa. Als je later van itacasa gebruik wil maken kan je daarvoor een nieuw account aanmaken.